Orddeling av pisten

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet pisten? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pis-ten

Siste orddelinger av dette språket