Orddeling av portacarabina

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet portacarabina? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

por-ta-ca-ra-bi-na

Siste orddelinger av dette språket