Orddeling av presionaste

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet presionaste? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pre-sio-nas-te

Siste orddelinger av dette språket