Orddeling av progenitura

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet progenitura? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pro-ge-ni-tu-ra

Siste orddelinger av dette språket