Orddeling av simpatizar

Lurer du på hvor du skal dele det Spanske ordet simpatizar? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

sim-pa-ti-zar

Siste orddelinger av dette språket