Orddeling av Samoa

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet Samoa? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sa-moa

Siste orddelinger av dette språket