Orddeling av costale

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet costale? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cos-tale

Siste orddelinger av dette språket