Orddeling av engorger

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet engorger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-gor-ger

Siste orddelinger av dette språket