Orddeling av psittacose

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet psittacose? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

psit-ta-cose

Siste orddelinger av dette språket