Orddeling av suboptimale

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet suboptimale? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

su-bop-ti-male

Siste orddelinger av dette språket