Orddeling av torticolis

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet torticolis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

tor-ti-co-lis

Siste orddelinger av dette språket