Orddeling av trématode

Lurer du på hvor du skal dele det Franske ordet trématode? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tré-ma-tode

Siste orddelinger av dette språket