Orddeling av Bucarest

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Bucarest? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Bu-ca-re-st

Siste orddelinger av dette språket