Orddeling av Bujumbura

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Bujumbura? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Bu-jum-bu-ra

Siste orddelinger av dette språket