Orddeling av Bulgaria

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Bulgaria? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bul-ga-ria

Siste orddelinger av dette språket