Orddeling av Burgundia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Burgundia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bur-gun-dia

Siste orddelinger av dette språket