Orddeling av Buriasco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Buriasco? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bu-ria-sco

Siste orddelinger av dette språket