Orddeling av Burundi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Burundi? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Bu-run-di

Siste orddelinger av dette språket