Orddeling av Cecoslovacchia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cecoslovacchia? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

Ce-co-slo-vac-chia

Siste orddelinger av dette språket