Orddeling av Cervatto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cervatto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cer-vat-to

Siste orddelinger av dette språket