Orddeling av Cervere

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cervere? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cer-ve-re

Siste orddelinger av dette språket