Orddeling av Cessapalombo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cessapalombo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

Ces-sa-pa-lom-bo

Siste orddelinger av dette språket