Orddeling av Codognè

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Codognè? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-do-gnè

Siste orddelinger av dette språket