Orddeling av Codroipo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Codroipo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-droi-po

Siste orddelinger av dette språket