Orddeling av Cologne

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cologne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-lo-gne

Siste orddelinger av dette språket