Orddeling av Cologno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cologno? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-lo-gno

Siste orddelinger av dette språket