Orddeling av Colonno

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Colonno? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-lon-no

Siste orddelinger av dette språket