Orddeling av Colorina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Colorina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Co-lo-ri-na

Siste orddelinger av dette språket