Orddeling av Columbia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Columbia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-lum-bia

Siste orddelinger av dette språket