Orddeling av Comiziano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Comiziano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Co-mi-zia-no

Siste orddelinger av dette språket