Orddeling av Comore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Comore? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-mo-re

Siste orddelinger av dette språket