Orddeling av Concettina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Concettina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Con-cet-ti-na

Siste orddelinger av dette språket