Orddeling av Connecticut

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Connecticut? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Con-nec-ti-cut

Siste orddelinger av dette språket