Orddeling av Controne

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Controne? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Con-tro-ne

Siste orddelinger av dette språket