Orddeling av Copernico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Copernico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Co-per-ni-co

Siste orddelinger av dette språket