Orddeling av Copparo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Copparo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cop-pa-ro

Siste orddelinger av dette språket