Orddeling av Corana

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Corana? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-ra-na

Siste orddelinger av dette språket