Orddeling av Cordignano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cordignano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cor-di-gna-no

Siste orddelinger av dette språket