Orddeling av Corinto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Corinto? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Co-rin-to

Siste orddelinger av dette språket