Orddeling av Corleone

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Corleone? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-leo-ne

Siste orddelinger av dette språket