Orddeling av Cornalba

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cornalba? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-nal-ba

Siste orddelinger av dette språket