Orddeling av Cornale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cornale? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-na-le

Siste orddelinger av dette språket