Orddeling av Cornello

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cornello? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-nel-lo

Siste orddelinger av dette språket