Orddeling av Cornovecchio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cornovecchio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cor-no-vec-chio

Siste orddelinger av dette språket