Orddeling av Correggio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Correggio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-reg-gio

Siste orddelinger av dette språket