Orddeling av Corsica

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Corsica? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-si-ca

Siste orddelinger av dette språket