Orddeling av Corsico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Corsico? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-si-co

Siste orddelinger av dette språket