Orddeling av Cortale

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cortale? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-ta-le

Siste orddelinger av dette språket