Orddeling av Cortanze

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cortanze? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Cor-tan-ze

Siste orddelinger av dette språket