Orddeling av Cortenova

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet Cortenova? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Cor-te-no-va

Siste orddelinger av dette språket